OBSŁUGA I KONSERWACJA.

fot. Czarek Abramowski

Przed nurkowaniem


- Sprawdź stan naładowania akumulatora, doładuj go w razie potrzeby.
- Obejrzyj dokładnie przewód, sprawdź czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń.
- Sprawdź stan oringów przewodu łączącego. Jeżeli jest to konieczne przesmaruj je smarem silikonowym.
- Połącz kanister i głowicę przewodem łączącym, sprawdź czy wtyki przewodu łączącego są dobrze dokręcone.
- Włącz latarkę i sprawdź czy działa. W przypadku HIDa pozostaw włączoną latarkę nie krócej niż 30 sekund.
- Jeśli latarka się nie zadziała, wyłącz ją i włącz ponownie po 10 - 15 sekundach.
- Wyłącz latarkę – latarka jest sprawdzona i gotowa do nurkowania.Po nurkowaniu


- Opłucz latarkę w słodkiej wodzie.
- Przed wykręceniem wtyków wytrzyj latarkę suchą szmatką.
- Odłącz przewód od akumulatora.
- Sprawdź czy woda nie dostała się do środka kanistra.
- Co 10 nurkowań sprawdzaj stan oringów.
- Sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń które mogły powstać podczas nurkowania.
- Unikaj zanieczyszczenia piaskiem, piasek może uszkodzić wyłącznik.
- Po naładowaniu akumulatora zabezpiecz wszystkie elementy umieszczając je w walizce.Podczas nurkowania w warunkach ograniczonej
widoczności miej zawsze latarkę zapasową !


Oringi


- Unikaj zanieczyszczenia oringów piaskiem.
- Kontroluj oringi co 10 nurkowań, jeżeli rozkręcasz kanister lub głowicę sprawdź oringi przed ponownym skręceniem.
- Oringi wtyczek przewodu łączącego sprawdzaj zawsze kiedy wykręcasz wtyczkę.
- Używaj do smarowania oringów tylko smaru silikonowego
. - Miej zawsze zapasowy zestaw oringów- nigdy nie wiesz czy nie będzie potrzebny.